Informatie Stiching Kandelaar Castricum

GEREGISTREERD ALS ANBI

Stichting Kandelaar Castricum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Met ingang van 1 januari 2014 is iedere ANBI verplicht diverse gegevens openbaar te maken. U vind deze informatie op deze website en hieronder.

Naam:

Stichting Kandelaar Castricum

RSIN / Fiscaal nummer:

8182.28.039

Doelstelling:

Het restaureren en herplaatsen van een origineel keramieken kunstwerk alsmede een replica daarvan plaatsen.

Contactgegevens:

Stichting Kandelaar Castricum
Oranjelaan 32
1901 TZ Castricum
Tel: 0653838888

Bestuurssamenstelling:

T. W. Spruit, voorzitter
M.R.J. Janse, secretaris
A. de Wispelaere, penningmeester

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Stichting Kandelaar Castricum staat primair in het teken van onze eerste doelstelling; het behouden, restaureren en herplaatsen van een keramieken kunstwerk "Kandelaar". Hieraan is in het verleden 100% van onze uitgaven besteed. Daarnaast (tweede doelstelling) bestaat het streven ooit een replica van het kunstwerk te plaatsen in het openbaar groen.

Beloningsbeleid:

De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding.

Verslag van te oefenen activiteiten lopende dit jaar: 2021:

Er zijn contacten met de afdeling Culturele Zaken van de gemeente Castricum in verband met de opslag van de tegels in het kelderdepot van het gemeentehuis. Per Whats App zijn foto's verzonden van de drie kratten met de tegels.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2020:

Telefonisch is er diverse maken overlegd over een lokatie voor de tegels in het Maranathagebouw en de technische haalbaarheid. Dit op instigatie van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Castricum en vanwege lpublicaties in de lokale pers.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2019:

Er waren twee bestuursoverleggen en contacten met de gemeente in verband met de conservering van de keramieken kandelaartegels. Ook werd een bezoek gebracht aan het depot van de gemeente Castricum.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2018:

Het bestuur vergaderde twee maal en de voorzitter had overleg met het Bestuur van Stichting Toonbeeld, het Bestuur van de Stichting Nieuw Geesterhage. Voorts vond overleg plaats met de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Er werd voor de gemeenteraadsverkiezingen door de politieke partij D66 een video opgenomen in de foyer van het gemeentehuis Castricum. Voorzitter Ton Werner Spruit vertelt over de tegels.

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2017:

Het bestuur vergaderde twee maal. Er vond een overleg plaats met leden van de Ondernemersvereniging Castricum omtrent fondsenwerving en er wordt naar een lokatie voor de keramieken kanderlaar gezocht.

Balans van staten en lasten (inkomsten en uitgaven) 2017:

Download hier de balans 2017. En download hier overzicht inkomsten en uitgaven.

 


Vorige pagina : Contact
Volgende pagina :