Condities sinds 2000 en onderzoek naar de conditie in 2010

Na de afbraak van de school in de zomer van het jaar 2000 heeft het keramisch tegeltableau ‘De Kandelaar’ van kunstenares Josje Smit (1926-2003) tot ongeveer maart 2002 in twee brokstukken op één grote en één kleine pallet in de buitenlucht gelegen. Het keramiek lag aanvankelijk zonder enige bescherming horizontaal in de openlucht en was blootgesteld aan alle weersinvloeden. Vanaf november 2001 werd het afgedekt met + 40 cm. ⅔ m3 riet en zeildoek door het in 2001 opgerichte Comité Kandelaarplastiek. Het riet waren afsnijsels van een rieten dak van een in aanbouwzijnde boerderijvilla aan de Oosterweg 8, in Heemskerk.

Toen het zijn derde winter in moest gaan is er druk uitgeoefend vanuit dit Comité op de gemeente om het binnen te leggen. De gemeente Castricum stelde een kleine zolder beschikbaar waar de twee delen werden neergelegd. Het transport hier naar toe werd uitgevoerd door Constructiebedrijf Nico Schoenmaker die een vorkheftruck bezat. Het keramiek was in 2002 nog behoorlijk verzadigd van water maar verdere schadeontwikkeling is voorkomen door dat het in 2001 tegen vorst en nog meer water te beschermen. Rond 2005, de Kandelaar is droog, zijn op zolder de tegels 17a en 17b verdwenen; deze waren al afgebroken in 2000 en lagen onder de grote pallet geschoven. Tot 15 maart 2010 was het op dezelfde zolder. De op .7.7.7 opgerichte Stichting Kandelaar Castricum wist benefiet een onderzoeksteam bij elkaar te brengen om het beschadigde tableau te onderzoeken. Dit gebeurde uiterst professioneel. Het onderzoeksteam was van de Faculteit Restauratie Keramiek, Glas en Steen van de Universiteit van Amsterdam en bestond uit de studenten Roosmarijn van Beemen, Nienke Besijn, Cornelia Görlich en Marijke Top. Hoofddocenten die de conditieopname en de rapportage begeleiden tot oktober 2010 waren mevrouw Dr. Lysia Byçaci en de heer Ing. Dick Könings.

De conditieopname werd gesponsord met tafels, schragen, knielkussens en gereedschappen door Multimate Bouwmarkt, Aannemer H. W. Twisk leende drie zware bouwlampen van elk 1.000 Watts en Rob Limmen printte een 1X1 reproductie van de Kandelaar op zeildoek die de onderzoekslokatie vervolmaakte.

Hieronder vindt u het voorpaginaverslag van één dag na de conditieopname: 16 maart 2010 van het Dagblad Kennemerland:

Het stuk in het Dagblad Kennermerland

Het onderzoek in volle gang

Het onderzoek Universiteit van Amsterdam bestond uit Roosmarijn van Beemen, Nienke Besijn, Cornelia Görlich en Marijke Top.

 

Lees hier het onderzoeksrapport.