Lokatie voor de replica van De Kandelaar

Locatie van de Replica

Gekozen locatie in openbaar groen op de hoek Kleibroek
/ Eerste Groenelaan, Castricum.

Tijdens de bouw van de openbare basisschool de Sokkerweischool in 2001 is
door het Comité Kandelaarplastiek en de Stuurgroep Sokkerwei gekeken of de
Kandelaar ergens een plekje kon krijgen. Men concludeerde samen dat er
geen geschikte ruimte was voor de kwetsbare keramiek in en bij de school.
Er werd een offerte aangevraagd voor een eenzijdige replica om tegen een
muur te plaatsen van de appartementen naast of ergens achter de school. De
offerte kwam en bedroeg Euro 5.400,- . De gemeente Castricum stelde het
volledige bedrag beschikbaar! Dat was bijzonder. Helaas was het bestuur
van de V.V.E. van de apartementen er niet voor. Telefonisch liet men weten er niets
in te zien.

TOCH DOOR:
Daarna in 2002 ontstond toen het idee voor een eigen lokatie in het openbaar
groen: hoek Kleibroek / Eerste Groenelaan. Architect Valk, een oud contact
van Josje Smit, ontwierp in 2005 de replica die werd goed bevonden door de
schoonheidscommissie. In 2010 werd de bouwaanvraag uitgewerkt en
ingediend en gehonoreerd in 2011. Het kunstwerk werd nog niet gerealiseerd vanwege de kosten.


Vorige pagina : Over Josje Smit
Volgende pagina : Archief met knipsels en foto's