Contact

nov 8, 2013

Rotary schenkt aan Kandelaar


Rob van Keulen, voorzitter van de Rotary Community Service in Castricum, heeft een cheque van 250 euro overhandigd aan Ton Werner Spruit voor zijn project: plaatsing van een replica van het kunstwerk 'de Kandelaar' in Castricum.

Nu we in tijden van economische vertraging zitten, is het belangrijk de aandacht wel te blijven vestigen op deze Castricumse cultuuruiting en er sympathie voor te kweken" aldus Spruit. "Daarom vraagt de Stichting Kandelaar Castricum iedere Castricummer om een symbolische bijdrage te storten op Rabo rek. :11.44.14.300 t.n.v. Stichting Kandelaar Castricum. Ook zoekt de Stichting mensen om een klankbordgroep te vormen en te brainstormen over fundraising. Aanmelden kan via www.kandelaarcastricum.nl. Wie meer wil bijdragen, kan de stichting ook opnemen in zijn testament. De stichting is niet btw-plichtig en geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting.

Lees het hele bericht op Dichtbij - Rotary schenkt aan Kandelaar.


Vorige pagina : Acties van de Kandelaar